ติดตั้ง Window 10 ลง VirtualBox ด้วย USB installer บน MacOS (ใช้ USB Boot in VirtualBox)

Posted on
virtualbox setup

อยากจะสร้าง VM Window 10 ใน virtual box ขึ้นมาใหม่ แต่ไม่มี cd image (.iso) ของ Window 10 ติดตัวมาเลย นึกได้ว่ามี USB Flashdrive ที่ทำเป็น Window installer media เอาไว้

ถ้าเราแค่ใส่ USB เข้าไปที่ VM ใหม่ของเรา มันจะใช้ไม่ได้ ไม่มี boot option เป็น USB ให้ หรือมีบางแห่งบอกว่าถ้าใช้ virtualbox 5 เราแค่ไปเปิด option Enable EFI ที่ setting/system/motherboard ก็จะมี usb boot device ให้เลือก

เราจะต้องใช้วิธีสร้าง vmdk image ที่อ่านไฟล์/content จาก device ที่เสียบอยู่เหมือนเป็นสะพานเชื่่อม ก่อนอื่นเสียบ USB Window 10 install media ซะก่อน ใช้ command diskutil list เพื่อจะหาว่า usb นั้นมีีชื่อ device อะไรใน macOS ที่เราใช้อยู่

diskutil list

อย่างของเครื่องผม usb flashdrive อยู่ที่ /dev/disk4

/dev/disk4 (external, physical):
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   FDisk_partition_scheme            *8.1 GB   disk4
  1:        Windows_NTFS win10-inst       8.1 GB   disk4s1

ปล.Virtualbox ที่ใช้ 5.2.22

พิมพ์คำสั่ง เพื่อสร้าง dummy image ที่จะชี้ไปยัง file content ใน flashdrive ที่เสียบอยู่

มี sudo เพราะต้องใช้สิทธิ์ root

sudo VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename "/tmp/win-usb.vmdk" -rawdisk /dev/disk4

หลังจากใส่ password แล้วสร้างไฟล์สำเร็จ จะได้เห็นข้อความ

Password:RAW host disk access VMDK file /tmp/win-usb.vmdk created successfully

นำไฟล์ /tmp/win-usb.vmdk ที่ได้มาไป mount ใส่ VM ที่ต้องการ ตอนติดตั้งจะต้อง start Virtualbox ด้วยสิทธิ์ของ root ด้วย

ที่ Terminal

sudo Virtualbox
 • start VM
 • หาก VM ไม่ยอม boot จาก dummy USB image กด ⌘(Host Key)+R เพื่อ restat VM แล้ว
 • กด F12 เพื่อเลือก boot device
 • เลือกตัวที่ตรงกับ dummy usb image แล้วติดตั้ง window 10 ได้ตามปกติ

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถเอา vmdk file ที่ติดตั้ง window เรียบร้อยแล้วมาใช้กับ VM ที่สร้างด้วย user ทีไม่ใช่ root ก็ได้